Basın Açıklaması

Basın Açıklaması

Köpeksiz köyde değnek sallamak

1 Şubat 2022 tarihinde Sakarya ili Hendek ilçesinde Hendek ilçesi kaymakamı, ilçe belediye başkanı, ilçe sağlık müdürü ve muhtarlar arasında toplantı gerçekleştiğini basından öğrenmiş bulunmaktayız.
Yerel bir gazetede toplantı görüntülerinin bir kısmı video şeklinde yayınlanmıştır.
Görüntüleri izlediğimizde, muhtarların sorunlarını anlatmaları üzerine Hendek İlçe Belediye Başkanı ve Hendek İlçe Sağlık Müdürünün kendi görevleri içinde bulunan bir konuyu iyileştirmesi gerekirken aksine bilgi ve liyakatla ters orantılı şekilde aile hekimlerini suçlayıcı yaklaşımlar sergilemişlerdir. Bu nedenle konu hakkında açıklama gereksinimi hasıl olmuştur.

1-Hendek Belediye Başkanı, kendi görev ve yetkisi içinde kalan DEFİN İŞLEMLERİNİ SÖZLEŞMELİ ÇALIŞTIRDIKLARI HEKİM YA DA İŞYERİ HEKİMİ aracılığıyla vatandaşa hizmeti sunması gerekirken bunu yapmamıştır.

Öte yandan madem vatandaşa hizmet etmeyeceksen, Büyükşehir Belediye Kanunu’n,Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları bölümü 7’inci maddesi gereği Büyükşehir Belediye Başkanlığının da asli görevi olan DEFİN İŞLEMLERİ için Büyükşehir Belediyeden destek talep etmesi gerekirken bunu da yapmayarak ,asli görevleri içinde defin görevi olmayan aile hekimlerini hedef göstermesi o makamı dolduran için liyakat ve bilgi ile ters orantılı olacak şekilde talihsizlik olmuştur.

Öte yandan aynı Belediye Başkanı kendi uhdesinde olmayan bir yetkiyi deruhte ederek İlçe Emniyet Müdürünü de suça iştirak edecek şekilde ‘’gerekirse bir doktoru zorla göreve getiririz anlamı taşıyan hadsiz bir açıklama yapmıştır.

Oysaki bu Belediye Başkanı’nın bizzat imzaladığı ; defin görevinin BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT OLDUĞUNA dair 11.10.2021 tarihli E-6307 sayılı Defin işlemleri konulu yazısında defin konusunu resmi yazı ile kime ait olduğunu belirttiği halde gerek muhtarları ve gerekse de vatandaşları mevzuata aykırı şekilde gerçeği yansıtmayan beyanlarla meşgul etmesi ve aile hekimlerini hedef göstermesi açıkça hadsizlik olmuştur.

Öte yandan aynı Belediye Başkanı COVİD19 PANDEMİSİNİ ANLAYAMAMIŞ, pandemi ile normal dönemlerdeki sağlık kurumları işleyişinin nasıl olacağına dair en ufak bir fikre sahip olmadığını göstermiş olup aksine vatandaşın topyekün sağlık kurumlarına gitmesini isteyerek randevu sisteminin iptal edilmesini talep etmiştir. Oysa ki randevu sistemi ile sağlık merkezlerine bir anda vatandaşların yığılmasını engellemek ve uzun süre sağlık merkezinde kalmalarını engelleyerek covid 19 ‘a yakalanmamaları için BÜYÜK BİR TEDBİRDİR. Bu durumu dahi idrak edememek bu toplumu yöneten için talihsizlik olmuştur.

2-İlçe Sağlık Müdürü ise kendisine muhtarların haklı olarak yönelttiği soruya doğru yanıt vermek yerine kaçamak cevaplar vererek hem aile hekimlerini hem Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünü zan altında bırakmıştır. Şöyle ki;

Defin nöbetlerin düzenlemesine dair 03.08.2021 tarihli e-166 sayılı Ölüm Bildirim Sistemi konulu Genelge 2021/7 ‘de bulunan 12/e) maddesinde ‘’İl sağlık müdürlükleri tarafından her ilde vatandaşların sağlık kurumu dışındaki ölüm olaylarını bildirecekleri bir telefon numarası belirlenir, 7 gün 24 saat esasıyla ulaşılabilir olan bu telefon numarası vatandaşlara ve bütün yöneticilere (muhtarlar dâhil) duyurulur.’’ Şeklinde düzenlemeye gidilmesine rağmen İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN BAKANLIĞIN BU TALİMATINA BİNAEN BİR SABİT TELEFON temin ederek vatandaşlar ile hekimler arasında koordinasyon kurması gerekirken ve açıkça uhdesinde olan bu görevi de savsaklayarak yerine getirmediği için özür dilemesi gerekirken aile hekimlerini ve İl Sağlık Müdürlüğünü zan altında bırakması ne liyakatla ne de Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ile açıklanamaz boyuttadır.

Öte yandan Kişisel Verileri Koruma Kurumu İnceleme Dairesi Başkanlığı tarafından 19712/2019 tarihli ve 1946232 sayılı yazısında Defin-Adli Nöbet listelerinde hekimlerin telefonla aranmasıyla ilgili olarak Ölüm Bildirim Sisteminin yürütülmesinden sorumlu olan kuruluş tarafından sağlık kurumu dışındaki ölüm olaylarının bildirileceği TEK BİR KURUMSAL TELEFON NUMARASI BELİRLENEREK BU NUMARA ÜZERİNDEN NÖBETÇİ DOKTORLARA ULAŞILMASI YÖNTEMİYLE HİZMETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ karara bağlamıştır.

Nitekim biz hekimler, görev aldığımız her makamda etik duruş beklenen insanlarız. Meslektaşlar arası ilişkilerin kurallara bağlandığı, ders olarak anlatıldığı bir meslek grubuyuz. İlçe Sağlık Müdürü eğer ki Tıbbi Deontoloji Tüzüğünü hiç okumadı ise okumasını , eğer okudu ise ilgili maddeleri yorumlayacak birisiyle tekrar okumasını tavsiye ederiz.

Öte yandan jandarma, polis veya 112 acil hizmetlerinde hangi personelin özel telefon numarasını vatandaşlar arıyor? Aksine vatandaşa hizmet için sabit bir hat kurulmuş ve bu şekilde hizmet sunumu yapılmaktadır. Bu durumda gerek Sağlık Bakanlığımızın 2021/7 sayılı Genelgesi’ndeki hükümler ve gerekse de Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün 09/10/2019 tarihli ve 51317919-719-E.1089 sayılı İhlal Bildirimi (Kişisel Verilerin Korunması) konu yazısı gereği defin nöbetçilerine ulaşmak için sabit bir hattın kurulması gerekirken bunu yapmayan ilçe sağlık müdürünün aile hekimlerini suçlaması gerek mevzuat konusundaki yetersizliği ve gerekse de liyakatı ve liyakatsızlığı gündemimize getirmiştir.

Peki bu kadar fırtına koparan defin nöbetlerinin kimin görevi olduğu konusunda ise İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk ve Muhakemat Birimi tarafından Defin Nöbetleriyle ilgili aile hekimlerine verdiği görüş ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 15/11/2018 günlü, E:2016/3091, K:2018/4806 sayılı kararında ; ölüm belgesi hizmetlerinin yerine getirilmesi konusunda birinci derecede aile hekimlerinin görevli ve yetkili OLMADIĞI ve söz konusu hizmetlerin, hizmetin türüne göre ilgili hekimler ve kurumlar (belediye hekimi, toplum sağlığı hekimi, adli tıp kurumu ve hastaneler) tarafından yerine getirileceği anlaşılmakla birlikte, ölüm belgesi düzenleme hizmetlerinin yürütülmesi noktasında, bu hizmetlerin yürütülmesine ihtiyaç duyulan yerlerde hizmetin aksamadan devamlılığı açısından ve iş yükü gözetilerek, ilgili hekim veya kurumların bulunmaması durumunda aile hekimlerinin de görevlendirilebileceği …’’ şeklinde karar vererek AİLE HEKİMLERİNE NÖBETLERİN TEK YAZILMA ŞARTININ Belediye’de ,İlçe Sağlık Müdürlüğünde ve Hendek Devlet Hastanesinde hiçbir doktorun kalmaması durumunda aile hekimlerine bu görevin verileceğini karara bağlamıştır.
Adamın biri “kurban” mevzuunu anlatıyormuş: “çocuğu olmayan Hazreti Davut, Allah’a dua etmiş, ‘ya Rabbi bana bir kız çocuğu ver, onu sana kurban edeyim’ demiş. dua tutmuş, Davut, kızının adını Ayşe koymuş, gel zaman git zaman, çocuğun kurban edileceği zaman gelmiş, Hazreti Davut kızı yatırmış, tam boğazını kesip kurban edecekken, Azrail, gökten bir keçiyle çıkagelmiş, ‘kızı bırak, al bu keçiyi kurban et’ demiş”!
Dinleyenler!den biri dayanamamış: “yahu bunun neresini düzelteyim; Hz. Davut değil Hz. İbrahim; kız değil erkek; Ayşe değil İsmail; azrail değil cebrail; keçi değil, koç”
Hendek Belediye Başkanı ve Hendek İlçe Sağlık Müdürünün söylemleri maalesef bu fıkrayı aratmayacak şekildedir.

Bu durumda Hendek Belediyesinin işyeri hekiminin olması, Büyükşehir Belediye Tabiplerinin olması, İlçe Sağlık MÜDÜRLÜĞÜNDE ve Hendek Devlet Hastanesinde doktorların olmasına rağmen vatandaşa hizmet etmeyen BİR BELEDİYE BAŞKANI VE VATANDAŞA YANLIŞ BEYAN VEREN BİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN ASLİ GÖREVLERİ OLMAMASINA RAĞMEN AİLE HEKİMLERİ ALEYHİNDE bilgisiz ve hadsizce yaptıkları söylemlerini kınıyor, yasal haklarımızı da saklı tutuyoruz.

PEKİ AİLE HEKİMLERİNDEN KİM ÖZÜR DİLEYECEK?

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ