Bizden Duyurular

22 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00-16.00 arasında Adatıp Hastanesi toplantı salonunda yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanmadığı...
Emeğin karşılığı için adil ücretlendirme, hemen ve koşulsuz hakkaniyetli özlük hakları, güvenli ve insanca çalışma...
  İş Bırakma Yazısı – İdareye Bildirim – 15 Haziran(Tıklayın)  
30 Haziran Ceza Yönetmeliğinin yıl dönümü dolmak üzere olmasına rağmen sahaya eylemsellik sözü veren çatı...
Ülkemizin ilk tıp fakültesi olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’ nin kuruluş tarihi olan 14 Mart gününde...
  Sakarya Aile Hekimlerine ve Kamuoyuna Duyurulur: -Hekimlik onuruna yakışır şartlarda yaşam koşullarının sağlanması, -Sağlıkta...
Sakarya Aile Hekimlerine ve Kamuoyuna Duyurulur: -Hekimlik onuruna yakışır şartlarda yaşam koşullarının sağlanması, -Sağlıkta şiddetin...
NEDEN İŞ BIRAKIYORUZ;   **SAĞLIKTA ŞİDDET İLE İLGİLİ BİR YASA BİR TÜRLÜ ÇIKMADI. * TELEVİZYONLARDA...