Gsm:0549 2440024 Email:sakahed@gmail.com
   AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİĞE ORTAK TEPKİ   
ÜYE GİRİŞİ
 
Kullanıcı Adı :
Şifre :
   
Şifremi Unuttum        Üye Ol   
KÖŞE YAZILARI
Rıdvan KARAGÖZ
Kutsal REÇETE.  01.06.2016
Dr. Deniz URAL
Tıp Fakültesinde Okumanın Cezası  23.12.2014
Dr. Fırat KARADENİZ
Aile Hekimlerine Ek ödeME ''Winter is Coming=Kış Geliyor''  8.09.2020
BAĞLANTILAR
SAĞLIK BAKANLIĞI YAZILIM DESTEK SİSTEMİ.
MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ.
SAĞLIKTA BULUŞMA NOKTASI SBN.
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.
YENİ PBS.
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.
SAĞLIK BAKANLIĞI ANA SAYFA.
SAKARYA İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ.
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU.
SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ.
ÖLÜM BİLDİRİM SİSTEMİ.
SAKARYA'DA HAVA
SAKARYA
SAKARYA MANZARALAR
SİTE İSTATİSKLERİ
 
 
 

SAKAHED Yönetim Kurulu Başkanı Dr Fırat KARADENİZ, Sakarya Tabip Odası  Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr Gökhan GEDİKLİ ve Türk Sağlık Sen Sakarya Şubesi Başkanı İrfan KORKMAZ ortak basın toplantısı düzenlediler.

2010 yılında ilimizde Aile Hekimliği sistemi getirilmiş, sağlık ocaklarında çalışan hekimlerin çoğu, bazı acil hekimleri de dahil olmak üzere bu sistemde halka hizmet vermeye başlamıştır.

Yani  3 yıldır bu sistem içinde Sakarya halkına en kaliteli  şekilde sağlık hizmeti sunmaya çalışan 260 aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı vardır.

Pek çok kez değişen kuralları anlamaya, ayak uydurmaya çalışırken  hekimlerin çoğunun  motivasyonunun bozulduğu zamanlar olmuştur. Yine  de hekimler görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam etmektedirler.

 

19 Temmuz Cuma günü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" le Aile Hekimlerinin ikinci basamakta acil servislerde görevlendirilmesi yeniden düzenlenmiştir.

 

Aile Hekimliği Uygulaması başladığı günden bugüne Toplum Sağlığı Merkezleri, Kamu Hastaneleri, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sağlıkla ilgili görevlerinin, idare tarafından aile hekimlerine verilmesi alışkanlık haline gelmiştir.

 

Bugün de Kamu Hastane Birliklerine bağlı hastanelerde, 112?lerde ve muallak bir ifadeyle zaruri görünen hallerde Aile hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanlarına mesaileri sonrası nöbet yazılmak istenmektedir. Nöbet izni kullandırılmadan, statü sorunu nedeniyle malpraktis sorununu çözmeden,  nöbete zorlanan Aile hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanlarından nöbet sonrası mesailerine devam etmeleri hukuksuz yazılan defin nöbetleri ve  adli nöbetler hariç haftada 70 saate kadar çalışmaları beklenmektedir.

Yapılan düzenleme keyfiyete açıktır ve bugüne kadar birçok örneğinde olduğu gibi keyfiyetle uygulanacaktır. Yazılmak istenen nöbet, Sağlık Bakanlığı'nın kendi hazırladığı Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğine de aykırıdır. Halkımızın sağlığı tehlikeye atılmamalıdır. Nöbet yazılması düşünülen Kamu Hastaneleri;eğitim Hastaneleri, Acil Servisler de eğitim yerleri değildir. Hizmet kalitesinin arttırılması yerine sağlıksız hizmet sunumuna yönelmek doğru bir anlayış değildir.

 

Aile hekimleri dahil olmak üzere tüm hekimler ve yardımcı sağlık personeli tükenmişlik sendromu yaşamakta, tek taraflı olarak imzalamak zorunda oldukları bir sözleşmeyle çok ciddi gelecek kaygısı altında çalışmaktadırlar.

Bu durumu özetlemek gerekirse ;

Sabah 8 akşam 5 çalışıp, bir de üstüne eve bile uğramadan, hiç dinlenmeden akşam 5'ten gece 1'e kadar acil nöbeti tutulmasını,
yada  gece 12'den sabah 8'e kadar acil nöbeti tutup sabah hiç uyumadan 8'de polikliniğe başlanmasını,

 Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının uykusuz, dikkatsiz ve yorgun haldeyken sizi ya da bebeğinizi muayene etmesini ve hizmet vermesini ,
Sağlığınızı, canınızı hiç uyumamış ve haftada 70 saat çalışmış (iş kanununa göre haftalık çalışma süresi40 saattir) bir doktora ve yardımcı sağlık personeline emanet etmeyi ister misiniz?
 
Hekim ve yardımcı sağlık personeli o haldeyken size hizmet vermek istemez, çünkü CANINIZ HEKİME EMANET !

 

 

Hekimler ve diğer sağlık çalışanları , nerede olursa olsun göreve hazırdır. Ancak tercih ettiğimiz Aile Hekimliği sistemi içinde başarıyı yakalamaya çalışırken, bunun bozulmasını da göze alamıyor ve günübirlik,  yarınlar düşünülmeden getirilmeye çalışılan bu geçici çözümlerle sağlık sisteminin temellerinden biri  olan Aile Hekimliği Sisteminin başarısızlığa uğrayacağını öngörüyor ve de bunu kabullenmiyoruz.

 

Değerli Basın Mensupları,

 

Hepinizin bildiği gibi 663 Sayılı KHK ile bakanlık teşkilat yasası değişmiş ve Sağlık Bakanlığında çok başlı bir bürokratik yapılanmaya gidilmiştir. Bu çok başlılık illerde İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İlçe Sağlık müdürlükleri, İlçe Toplum Sağlığı Merkezleri, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Kamu Hastanelerine Bağlı Hastaneler kurulmuştur. Bu planlama ve organizasyon hatasının sorumlusu Sağlık Bakanlığıdır. 

Acil servisler Aile hekimliği başlamadan önce herkesin büyük torpille çalıştığı yerlerdi. Bugün geldiğimiz nokta çok trajikomiktir . Sağlık Bakanlığının http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-510/acil-saglik-hizmetleri-yonetmeligi.html yönetmeliği vardır. Acil Servisler eğitim yerleri değildir ve olmamalıdır. Acil servisler, maalesef poliklinik hizmeti verilen yerler haline getirilmiştir.

 

 

Acil Hekimliği bir uzmanlık dalıdır. Acil Servislerde çalışmak için Acil Uzmanı ya da Bakanlığımızın yayınladığı yönetmeliğe uygun olarak Acil modüler eğitim programlarını tamamlamış olmak gerekmektedir. Acillerde çalışmak zor ve mesleki tecrübe gerektiren bir durumdur. Hızlı ve doğru karar verebilmeli ve uygulama becerilerinizin çok iyi olması gerekmektedir. Halen Acillerde çalışan doktor ve yardımcı sağlık personelleri bile aralıklı olarak güncelleme eğitimleri almaktadır. Acillerde çalışma koşulları cazip hale getirilmeli ve acil modüler eğitim programlarını tamamlamış olmak esas alınmalıdır. Göz, Cildiye, Aile hekimi yada herhangi bir uzmanın yapabileceği bir iş değildir. Yeni mezun pratisyen hekimler acil modüler eğitim programlarından geçirilerek bu sorun çözülebilir. Acil servislerde çalışma koşulları iyileştirilmeden ve acil servislere başvuru kriterleri gözden geçirilmeden çözüm düşünmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Hiçbir acil tecrübesi olmayan Aile Hekimini ve aile sağlığı elemanlarını Acil servislerde çalıştırmak kaliteli ve doğru sağlık hizmeti sunumundan uzaklaşmak olacaktır. Yaşanacak sorunların sorumluluğu Sağlık Bakanlığı'na ait olacaktır.

Değerli basın mensupları,

 Çalışmaktan kaçmıyoruz, (Allah korusun) olağanüstü bir afet durumunda zaten hiçbir hekim sorumluluk almaktan kaçmaz. Ancak böyle bir durum yokken insanın doğasına aykırı, kaldıramayacağı bu görevi kabullenmiyoruz. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının  ?? insan??olduğunun hatırlanmasını diliyoruz. Bu konuda Sağlık Çalışanlarının hizmet verdikleri  hastalarının da onlara hak vereceğini biliyoruz.

En kısa zamanda bakanlığımızın da kalıcı ve daha kaliteli sağlık hizmetinin halkımıza sunulacağı bir çözüm getireceğini umut ediyoruz.

Yönetimsel ve organizasyon hatası nedeniyle oluşabilecek boşluklar, Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarıyla doldurulmamalıdır.

 

HASTANE ACİL SERVİSLERİNDE NÖBET'i Gönüllülük esası haricinde kabul etmemiz mümkün değildir.

 

20.08.2013    Okunma :3391
 
Adres:Atatürk Bulvarı Sait Faik Sokak S.Faik İşHani C Blok Daire : 4 Adapazarı/SAKARYA
Telefon:
Email:sakahed@gmail.com


Copyright ©2015